Affärssystem

Affärssystem

Affärssystem

Pyramid Business Studio

Med vår långa erfarenhet inom affärssystemet Pyramid, kan vi erbjuda en komplett lösning för er verksamhet. Pyramid är ett system som under lång tid utvecklats tillsammans med kunderna och uppfyller därför kraven på att vara lättförståeligt och användarvänligt. En komplett affärslösning för ditt  företag.

I Pyramid ingår:

7 stycken basmoduler:

 Redovisning
 Fakturering
Leverantörsreskontra
 Projekt
Order/Lager/Inköp
 Materialplanering och MPS
CRM/Säljstöd

Till detta finns en mängd tilläggsmoduler, exempelvis:

 Flerlager
 Lagerplats
 Kassa
 Reklamation
 Serienummer
 Behörighet
 E-handel

 

Ring oss idag på 022 – 21 00 02

För mer info besök gärna www.unikum.se