Aktivt systemunderhåll

Aktivt systemunderhåll

Aktivt systemunderhåll

Aktivt systemunderhåll

Vi erbjuder ett aktivt underhåll av ert system och med systemunderhåll avser vi alla regelbundna aktiviteter såsom:
• Löpande drift och underhåll av IT-miljöns funktioner
• Övervakning av hela eller delar av IT-miljön
• Installationer, användarstöd, anpassningar och förbättringar.

Det vill säga allt som ni är i behov av för att vidareutveckla ert system i takt med verksamhetens utveckling.

Vi erbjuder också mycket hög expertis på t.ex:
• Brandväggar
 Antivirus
• Antispam
 Backuplösningar.

Vi utför riskanalyser samt IT-hälsoanalyser. Allt för att optimera företagets IT-miljö.

Ring oss idag på 022 – 21 00 02